Talbok vs. ljudbok

Dela

Det finns talböcker, daisyböcker, ljudböcker online och e-böcker. Det är inte ovanligt att den snabba teknikutvecklingen idag skapar begreppsförvirring. Hur ska vi kunna skilja på alla dessa termer, när det inte är den gamla trogna pappersboken vi är ute efter? Vi vill istället låna en bok som är inspelad på en skiva, eller en bok som vi kan läsa eller lyssna på i mobilen, datorn eller surfplattan.

Vad är då skillnaden mellan en ljudbok och en talbok? I texten här nedan får du mer information om vad som är vad.

Ljudbok

  • En ljudbok är en inläst bok som är uppspelningsbar i till exempel en MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon eller dator. Det är en kommersiell produkt, inspelad på uppdrag av förlaget.
  • Boken är oftast inläst av etablerade och utbildade skådespelare som dramatiserar och gestaltar bokens handling eller av författaren själv.
  • Ljudböcker regleras av upphovsrättslagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Författaren ger sitt godkännande till ljudboksproduktionen och får sedan en författarersättning vid försäljningen.
  • En ljudbok behöver inte nödvändigtvis överensstämma med originalboken, den kan bland annat vara förkortad eller ha omkastade kapitel.

Talbok

  • Det är vanligt att ljudboken förväxlas med talboken som inte är en kommersiell produkt och är till för personer som har svårt att läsa tryckt text.
  • En talbok är en inläst bok avsedd för personer som har ett läshinder, som synskadade, blinda eller personer med läs- och skrivsvårigheter.
  • Talböcker är till skillnad från ljudböcker producerade med offentliga medel och böckerna får inte säljas i den allmänna handeln.
  • En talbok återger alltid texten exakt som i den tryckta boken, inläsningen är oftast rak och ofärgad för att överlåta dramatiseringen till läsaren.  Nya talböcker framställs i DAISY-format vilket gör att de går att bläddra, söka, sätta bokmärken i och de ryms oftast på en enda cd-skiva.

E-bok

En e-bok är ingen ljudbok utan en digital utgåva av en vanlig pappersbok. E-böcker kan överföras direkt till din dator, mobil eller läsplatta så att du direkt kan komma igång med att läsa e-böcker. Du kan köpa e-böcker hemifrån på din dator eller när du är på språng – så precis som med ljudböcker online behöver du inte vänta på att boken ska landa i brevlådan innan du kan börja läsa. En e-bok lyssnar du alltså inte på utan läser den som vanligt och bläddrar, fast på en skärm.

Daisybok

Daisy eller Digitalt Anpassat Information System (Digital Accessible Information System) är en internationell standard för digitala talböcker. Syftet med formatet är att göra tryckt text tillgänglig på ett så användarvänligt sätt som möjligt för personer med läsnedsättning, exempelvis synskada och dyslexi. Daisy-formatet går att tillämpa på alla typer av text.

I Daisy struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Till skillnad från exempelvis talböcker på kassettband och online lämpar sig därför detta format även för navigering i uppslagsverk och andra typer av böcker i vilka det är nödvändigt att kunna ”bläddra” snabbt.